Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16024 ДЛС Росица 02.02.2020 02.01.2020 20008 СР бк Добив на дървесина 19,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16046 ДГС Сеслав 08.01.2020 2006 ак,цр Добив на дървесина 28,237.00 лв. без ДДС
Предмет: добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2006 Виж пълна информация
16047 ДГС Сеслав 08.01.2020 2007 ак, бл, лп, цр, яс Добив на дървесина 27,081.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2007 Виж пълна информация
16048 ДГС Сеслав 08.01.2020 2008 ак,бл,брс,гбр,кгбр,кл,мжд,цр,яс Добив на дървесина 34,816.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2008 Виж пълна информация
16049 ДГС Сеслав 08.01.2020 2009 ак,бл,брс,гбр, глд, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Добив на дървесина 35,938.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2009 Виж пълна информация
16050 ДГС Сеслав 07.01.2020 2001 ак, гбр, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 73,839.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2001 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16051 ДГС Сеслав 07.01.2020 2002 ак, гбр,здб, кгбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 128,623.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2002 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16052 ДГС Сеслав 07.01.2020 2003 бл,здб, лп, цр, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен 57,145.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2003 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16053 ДГС Сеслав 07.01.2020 2004 ак, бл, гбр, глд, здб, кл, лп, здб, кл, лп, тп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 75,178.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2004 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16021 ДЛС Росица 02.01.2020 02.01.2020 20005 СР дгл, бк, гбр Добив на дървесина 13,454.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16022 ДЛС Росица 02.01.2020 02.01.2020 20006 СР бб, см, бк, гбр, брз Добив на дървесина 4,964.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16023 ДЛС Росица 02.01.2020 02.01.2020 20007 СР бк, гбр Добив на дървесина 46,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16002 ДГС Разград 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебни автомобили,техника и мотоциклети, собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово, стопанисвани отТП ДГС Разград за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
16009 ДГС Свищов 23.12.2019 2001МТ тп Добив на дървесина 62,672.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дърводобив-сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16010 ДГС Свищов 23.12.2019 2002 тп,врб,дж,чер,глд Добив на дървесина 33,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив-сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16054 ДЛС Воден 23.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16055 Централно Управление 23.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Североцентрално държавно предприятие ДП Габрово“ Виж пълна информация
16014 ДЛС Росица 20.12.2019 23.12.2019 20109 МТ, 20110 МТ, 20111 МТ, 20112 МТ, 20113 МТ, 20114 МТ, 20115 МТ бб, чб, см, дгл, бк Продажба на дървесина 478,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
16015 ДЛС Росица 20.12.2019 23.12.2019 20001, 20002, 20003, 20004 бб, см, дгл, бк, гбр, яв, трп Добив на дървесина 133,846.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16033 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2001 МТ ак,гбр,пкл Добив на дървесина 74,219.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация