Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

28.05.2024 ДГС Буйновци карта на ДГС Буйновци Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Карта на ДЛС Росица. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Списък на видовете растения и животни, включени в конвенция за международна търговия. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Списък на дървесните и недървесни продукти. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Резюме планиращи документи. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Политика за управление на ГТ. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Механизъм за въвличане на заинтересованите страни. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на ГД и екосистемни услуги за 2023г. Свали файла
27.05.2024 ДЛС Росица Публична покана до всички заинтересовани страни Свали файла
23.05.2024 ДЛС Росица Уведомление относно предстоящ годишен одит по горска сертификация на ДЛС Росица Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

20.05.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен при ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
20.05.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад при ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
29.04.2024 ДЛС Дунав Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица в ДЛС Дунав Свали файла
18.03.2024 ДГС Елена Ценоразпис Свали файла
18.03.2024 ДГС Буйновци Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 13.03.2024 г. Свали файла
15.03.2024 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба от временен горски склад на добита дървесина по чл.111 от ЗГ Свали файла
15.03.2024 ДГС Тутракан Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад в сила от 12.02.2024г. за юридически и еднолични търговци Свали файла
06.03.2024 ДГС Свищов Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва, натоварени на ТИР в сила от 29.02.2024г. Свали файла
05.03.2024 ДЛС Каракуз Ценоразпис за продажба на добита дървесина за физически лица по чл. 111 от ЗГ. Свали файла
23.02.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини