НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724216 Млада кошута Благороден елен 21.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726196 Млада кошута Благороден елен 21.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721168 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721175 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 20.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802418 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 19.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802391 Приплод мъжки Елен лопатар 19.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721156 Млада кошута Благороден елен 19.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721148 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721138 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724193 Шилар Благороден елен 18.11.2022 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 717393 Шилар Благороден елен 18.11.2022 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 717382 Приплод женски Благороден елен 18.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724181 Приплод мъжки Благороден елен 17.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724178 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724166 Млада кошута Благороден елен 17.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721128 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724156 Млада кошута Благороден елен 17.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724148 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 16.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726328 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726334 Кошута – нераждала Благороден елен 15.11.2022 -
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 721675 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 15.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721116 Млада кошута Благороден елен 15.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160401 Приплод мъжки Дива свиня 14.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721072 Приплод женски Благороден елен 14.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721068 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721082 Приплод женски Благороден елен 14.11.2022 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 802658 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 13.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726143 Шилар Благороден елен 13.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726132 Приплод женски Благороден елен 13.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726124 Кошута – нераждала Благороден елен 13.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726318 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722261 Приплод мъжки Благороден елен 12.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722251 Приплод мъжки Благороден елен 12.11.2022 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 717371 Приплод мъжки Благороден елен 12.11.2022 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 717362 Приплод женски Благороден елен 12.11.2022 -
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158904 Едногодишно женско Дива свиня 12.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726262 Приплод женски Благороден елен 12.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726251 Приплод мъжки Благороден елен 12.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721098 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 12.11.2022 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146352 Приплод женски Дива свиня 11.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721058 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721048 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721032 Приплод женски Благороден елен 11.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724136 Млада кошута Благороден елен 11.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724122 Приплод женски Благороден елен 11.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726246 Млада кошута Благороден елен 10.11.2022 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726238 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.11.2022 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721108 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.11.2022 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131287 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 10.11.2022 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131279 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.11.2022 -