НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715026 Млада кошута Благороден елен 06.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715018 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 06.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714718 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 06.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714724 Кошута – нераждала Благороден елен 06.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714702 Приплод женски Благороден елен 05.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714698 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 05.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714685 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 04.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714671 Приплод мъжки Благороден елен 04.10.2021 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 703625 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 03.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714668 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 03.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714653 Шилар Благороден елен 03.10.2021 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 714017 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2021 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 714006 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 713992 Приплод женски Благороден елен 02.10.2021 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 713986 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 713976 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021 -
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710829 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611129 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611119 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714646 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714632 Приплод женски Благороден елен 02.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714626 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801826 Млада кошута Елен лопатар 02.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801813 Шилар Елен лопатар 02.10.2021 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 801429 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 02.10.2021 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 713967 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610599 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159872 Приплод женски Дива свиня 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714479 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714573 Шилар Благороден елен 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714616 Млада кошута Благороден елен 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611569 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611559 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801806 Млада кошута Елен лопатар 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714509 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714497 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 01.10.2021 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 713957 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 01.10.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610747 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.09.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610739 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 30.09.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611545 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.09.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714582 Приплод женски Благороден елен 30.09.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714569 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 30.09.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610727 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.09.2021 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606039 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.09.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714559 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713179 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610717 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 29.09.2021 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 713949 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801905 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 29.09.2021 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713199 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021 -