НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Росица ДЛС Росица 702767 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 03.10.2019 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 704969 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 03.10.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 141122 Приплод женски Дива свиня 02.10.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 141111 Приплод мъжки Дива свиня 02.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705262 Приплод женски Благороден елен 02.10.2019 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607149 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705251 Приплод мъжки Благороден елен 02.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605377 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605487 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800105 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 02.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800095 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 02.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705242 Приплод женски Благороден елен 01.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705189 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 01.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705179 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 01.10.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 702757 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 01.10.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705164 Кошута – нераждала Благороден елен 30.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157005 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 30.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156995 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 30.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156985 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 30.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156974 Едногодишно женско Дива свиня 30.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156964 Едногодишно женско Дива свиня 30.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156954 Едногодишно женско Дива свиня 30.09.2019 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 703412 Приплод женски Благороден елен 30.09.2019 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 601269 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 30.09.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 141102 Приплод женски Дива свиня 29.09.2019 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 702747 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149791 Приплод мъжки Дива свиня 29.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149782 Приплод женски Дива свиня 29.09.2019 -
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 706759 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2019 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 704899 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156945 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 29.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156935 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 29.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156921 Приплод мъжки Дива свиня 29.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156911 Приплод мъжки Дива свиня 29.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156904 Едногодишно женско Дива свиня 29.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156894 Едногодишно женско Дива свиня 29.09.2019 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 156884 Едногодишно женско Дива свиня 29.09.2019 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 704889 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151302 Приплод женски Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151292 Приплод женски Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151282 Приплод женски Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151272 Приплод женски Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151261 Приплод мъжки Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151251 Приплод мъжки Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151241 Приплод мъжки Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151231 Приплод мъжки Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151221 Приплод мъжки Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 151211 Приплод мъжки Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145792 Приплод женски Дива свиня 28.09.2019 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 145782 Приплод женски Дива свиня 28.09.2019 -