НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605839 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.06.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606849 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.06.2020 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142393 Едногодишно мъжко Дива свиня 22.06.2020 -
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 116373 Едногодишно мъжко Дива свиня 18.06.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606835 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 15.06.2020 -
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148524 Едногодишно женско Дива свиня 12.06.2020 -
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148513 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.06.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606827 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 10.06.2020 -
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 603453 Годинак Сърна 09.06.2020 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607209 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 05.06.2020 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607195 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 29.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606819 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 28.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606509 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 28.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 605145 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 23.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 605137 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 605127 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606497 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 605117 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.05.2020 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607189 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.05.2020 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605827 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.05.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607957 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.05.2020 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605819 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 17.05.2020 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605809 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 17.05.2020 -
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606167 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606489 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606477 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606455 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.05.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607945 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601637 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601627 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601619 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608029 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608017 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608007 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 607997 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 607987 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 607979 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 607969 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607467 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 11.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606447 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 11.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606435 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 11.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606427 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 07.05.2020 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 606417 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 05.05.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159806 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.05.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161673 Едногодишно мъжко Дива свиня 04.05.2020 -
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605795 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 02.05.2020 -
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607177 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.05.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161664 Едногодишно женско Дива свиня 25.04.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161653 Едногодишно мъжко Дива свиня 25.04.2020 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161683 Едногодишно мъжко Дива свиня 22.04.2020 -