НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

СПРАВКА ОТСТРЕЛ

Поделение Ползвател Марка Пол/Възраст Дивеч Дата Оценителен протокол
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727442 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723585 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723572 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723562 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727433 Шилар Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727423 Шилар Благороден елен 31.01.2023 -
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703095 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723555 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 722381 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724522 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726752 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726742 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723541 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724511 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723531 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727252 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727372 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727361 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803102 Приплод женски Елен лопатар 29.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723522 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727242 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727235 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 29.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142561 Приплод мъжки Дива свиня 28.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727401 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719002 Приплод женски Благороден елен 28.01.2023 -
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716389 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723515 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 28.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723502 Приплод женски Благороден елен 28.01.2023 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 722372 Приплод женски Благороден елен 27.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724491 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724502 Приплод женски Благороден елен 27.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726762 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726732 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718993 Шилар Благороден елен 26.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718982 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 722362 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723495 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 25.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723482 Приплод женски Благороден елен 24.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723472 Приплод женски Благороден елен 23.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160501 Приплод мъжки Дива свиня 23.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160491 Приплод мъжки Дива свиня 23.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160482 Приплод женски Дива свиня 23.01.2023 -
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 718607 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724482 Приплод женски Благороден елен 22.01.2023 -
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724472 Приплод женски Благороден елен 22.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726901 Приплод мъжки Благороден елен 22.01.2023 -
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727222 Приплод женски Благороден елен 21.01.2023 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 722352 Приплод женски Благороден елен 21.01.2023 -
ДЛС Росица ДЛС Росица 722341 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2023 -