НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

ДИВА СВИНЯ-SUSSCROFAL.

Срок за ловуване - от 1 октомври до втората неделя на м. януари

Груповият лов на дива свиня е най-резултатен след средата на ноември, когато листата са опадали, в гората има добра видимост, а ловците, гоначите и кучетата са влезнали във форма. Обикновено групата е между пет и десет ловци. Дългогодишният опит в лова на гонка в ДЛС Росица - Лъгът е допринесъл за много добро познаване на пусиите, стегната организация и висока ефективност при груповия лов на гонка в свободна територия.

Освен традиционното предвижване с високопроходими автомобили, в тежкия планински релеф обикновено се налага и използването на коне – за разставяне на стрелците, а по-късно и за събиране на отстреляния дивеч.

Посочената долу цена за 1 ловец на ден включва: храна, нощувка и ловна организация. Отстреляният трофей се заплаща отделно съгласно утвърдения ценоразпис. 

Цена: 210 EUR

Услуги

Лов

Туризъм

Други