НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

ФАЗАН - PHASIANUS COLCHICUS/L/

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

Ловни дестинации: Батаклията, Кокиче, Елен, Фазан

Много от ловците подценяват лова на дребен дивеч, но той също носи голямо удовлетворение и адреналин, стига да е добре организиран. Стопанствата предлагат индивидуален и групов лов на фазани (корейски и монголски), лов на полска яребица, както и на прелетен дивеч: пъдпъдък, гургулица, гривяк, бекас, различни видове патици (зеленоглавата, лятното и зимното бърне) и голямата белочела гъска. Заедно с някой от тези видове могат да се ловуват и зайци.

Сезонът стартира с лова на гълъби в началото на м. август. Дневният отстрел е много добър, тъй като районът и биотопът са идеални за гълъбите – огромните селскостопански масиви, засети със зърнени култури, насечени от горски ивици и водни канали. Голямата страст на ловците на пернат дивеч определено е ловът на горски бекас. За съжаление този лов зависи много от времето и обикновено пикът му е през м. ноември. ДЛС Дунав и ДЛС Каракуз предлагат успешен лов на диви патици и гъски по течението на река Дунав.

В началото на октомври започва ловът на фазани. Популациите им, както и тези на зайците в ДЛС Каракуз и ДГС Сеслав са много добри. При групов лов от 6-7 ловци се достига отстрел от 80-100 бр. дивеч. Наред с лова в природата се провежда и лов на специално пригодените за целта ловища, където се разставят предварително заявения от ловеца брой фермерки фазани. Фермерските фазани – корейски и монголски на територията на СЦДП се произвеждат във фазанариите на  ДЛС Дунав и ДГС Сеслав. Индивидуалният лов се организира за ловци със собствени кучета. Груповият лов се провежда обикновено с 2-8 ловци с обучени ловни кучета-птичари и с професионални водачи на кучетата, които познават отлично района и работят ежедневно.

Посочената долу цена за 1 ловец на ден включва: храна, нощувка, ловен водач, куче, носач и високопроходим автомобил.

Цена: 150 EUR

Услуги

Лов

Туризъм

Други