НАПРАВЕТЕ СВОЯТА РЕЗЕРВАЦИЯ СЕГА
066 800 077 / booking@scdp.bg

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч

voden.bg

ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН /ЗУБЪР/ - BISON BONASUS L.

Срок за ловуване

мъжки – целогодишно;

                                           женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември

Ловна дестинация: Воден

Тук е единственото място в България, където може да се ловува най-големият земен бозайник в Европа. В началото на 20 век поради изтребване и загубата на местообитания, зубърът е изчезнал от дивата природа в Европа. В България той е изчезнал още през Средновековието. След мащабна селекция и програма за реинтродукция на отделни екземпляри, отглеждани в затворени пространства, диви популации на зубъра са били възстановени в районите на Централна и Източна Европа. През шейсетте години на миналия век малко стадо зубри е било реинтродуцирано в ловно стопанство Воден –Ири Хисар, където отбелязва забележително възстановяване.

Стопанството предлага трофеен и селекционен лов на европейски бизон. Най-доброто време за лов е през месеците октомври, ноември и декември, през останалото време животните трудно се откриват и наблюдават. Вълнуващо преживяване е ловът чрез издебване. Отстрелът на това внушително животно, обаче е ограничен и на ловен сезон се отпускат единични бройки.

Посочената долу цена за 1 ловец на ден включва: храна, нощувка, ловен водач, автомобил 4х4. Отстреляният трофей се заплаща отделно съгласно утвърдения ценоразпис. 

Цена: 220 EUR

Услуги

Лов

Туризъм

Други