Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00038/11012019/161808 - 3BX415J
Дата/Час: 11.01.2019 15:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №472347 / 2019-01-03 / 2 / б
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 201616805019
Купувач: АЙ-ЕМ-СИ Груп ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: ул.Буздлуджа № 12, ЕИК: 201497888, МОЛ: Айтен Керимова
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Стефан Караджа - тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: В6493КХ
Километри: 0
Превозва се от: Назиф Назифов
Спедитор: Никола Атанасов
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5.67 пр.м³
Куб.м³ 5.67 м³
Общо: 1 бр. / 5.67 пр.м³ / 5.67 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.5 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.5 м³
Всичко: 2 бр. / 12.67 пр.м³ / 9.17 м³