Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00062/11012019/155842 - F745HO3
Дата/Час: 11.01.2019 15:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №474006 / 2019-01-04 / 248 / ж
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 201616805002
Купувач: Авирая ЕООД, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул. Цар Освободител
Пътува до:
Получател: ПЛАТАН ЕООД, адрес: , ЕИК: 127033577, МОЛ: РАДКА ЗАФИРОВА-ПАВЛОВА
Направление: Обл. Шумен, Общ. Шумен
Адрес: гр. Шумен - кв. Дивдядово База Платан ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т9703ВТ
Номер на ремарке: Т5139ЕЕ
Километри: 21177
Превозва се от: Стоян Цонев
Спедитор: Салим Салим
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 13.75 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 13.75 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 3 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³