Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4545/00011/11012019/160046 - 7YED9S6
Дата/Час: 11.01.2019 16:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №470898 / 2019-01-02 / 97 / б
Собственик: ДГС Севлиево, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050140
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "ЕЛЕВЬОР ДЮ ШЕВР" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."Кирил и Методий" 2, ЕИК: 203523812
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - Великотърновско шосе
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН5767ВТ
Номер на ремарке: ОВ4628ЕА
Километри: 902056
Превозва се от: Валентин Обретенов
Спедитор: Минчо Тодоров (КГМ 1727)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 3 бр. / 22 пр.м³ / 12.1 м³