Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00007/11012019/161246 - R2NMUGI
Дата/Час: 11.01.2019 16:07
По превозни билети:
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 201616805019
Купувач: Ловела ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317, МОЛ: Петър Иванов Петров
Пътува до:
Получател: Ловела ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317, МОЛ: Петър Иванов Петров
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4440МС
Номер на ремарке: СС5514ЕЕ
Километри: 419950
Превозва се от: валери Георгиев
Спедитор: Красимир Михайлов
Дървесина: Планински ясен
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 39 пр.м³
Куб.м³ 21.45 м³
Общо: 2 бр. / 39 пр.м³ / 21.45 м³
Дървесина: Клен
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 3 бр. / 44 пр.м³ / 24.2 м³