Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4493/00034/11012019/162123 - UU3BWWA
Дата/Час: 11.01.2019 16:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №470220 / 2018-12-28 / 198 / ж
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 201616805011
Купувач: ДАРИ-ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Магистрална" № 10, ет.2, ап.11, ЕИК: 200761274, МОЛ: Валентин Николов, Телефон: 0888535882
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Миндя - изтока
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5870ВВ
Километри: 30447
Превозва се от: Али Раимов
Спедитор: Даниел Анчев
Дървесина: Липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³