Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4545/00012/11012019/163129 - 6UIB5JE
Дата/Час: 11.01.2019 16:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №470170 / 2018-12-28 / 87 / е2
Собственик: ДГС Севлиево, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050140
Купувач: тир станция, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Душево, адрес: тир станция
Пътува до:
Получател: Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0593КН
Километри: 7198
Превозва се от: Цветан Петров
Спедитор: Минчо Тодоров (КГМ 1727)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.92 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.92 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.92 м³