Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00002/11012019/165508 - T2WJPC0
Дата/Час: 11.01.2019 16:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №472237 / 2019-01-03 / 347 / а
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 201616805016
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758, МОЛ: инж.И.Генов
Пътува до:
Получател: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758, МОЛ: инж.И.Генов
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3894КН
Километри: 889623
Превозва се от: Пламен Дончев
Спедитор: Боян Иванов
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 13.2 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 13.2 м³
Всичко: 1 бр. / 24 пр.м³ / 13.2 м³