Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4545/00013/11012019/163910 - 6HU3O24
Дата/Час: 11.01.2019 16:40
По превозни билети:
Собственик: ДГС Севлиево, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050140
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2664КН
Номер на ремарке: ВТ7694ЕВ
Километри: 239988
Превозва се от: Ради Стефанов
Спедитор: Минчо Тодоров (КГМ 1727)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 16.8 м³
Общо: 3 бр. / 30 пр.м³ / 16.8 м³
Всичко: 4 бр. / 40 пр.м³ / 22.4 м³