Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4511/00007/11012019/164049 - 19QV0XC
Дата/Час: 11.01.2019 16:41
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 201616805010
Купувач: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780, МОЛ: Красимир Б.Кръстев
Пътува до:
Получател: Селмат ООД, обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски, адрес: ул. Търговска 2, ЕИК: 201336568
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ4068АВ
Номер на ремарке: РВ1518ЕН
Километри: 592881
Превозва се от: Илиян Гугалев
Спедитор: Йордан Ножаров
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 18
Куб.м³ 13.34 м³
Общо: 18 бр. / 13.34 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 2
Куб.м³ 0.57 м³
Общо: 2 бр. / 0.57 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 17
Куб.м³ 8.63 м³
Общо: 17 бр. / 8.63 м³
Всичко: 37 бр. / 22.54 м³