Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10260/00010/11012019/164318 - R71MK7S
Дата/Час: 11.01.2019 16:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №471647 / 2019-01-02 / 288 / а
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583, МОЛ: Виктор Маринов Маринов
Пътува до:
Получател: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125, МОЛ: Ина Антонова Донева
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6045КК
Номер на ремарке: Р7158ЕХ
Километри: 804704
Превозва се от: ИвелинАтанасов
Спедитор: Ангел Борисов
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7 м³
Всичко: 2 бр. / 34 пр.м³ / 18.4 м³