Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00003/11012019/170226 - 4S364S9
Дата/Час: 11.01.2019 16:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №472237 / 2019-01-03 / 347 / а
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 201616805016
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758, МОЛ: инж.И.Генов
Пътува до:
Получател: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758, МОЛ: инж.И.Генов
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6574ВТ
Километри: 14781
Превозва се от: Антон Михайлов
Спедитор: Боян Иванов
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³