Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4488/00007/11012019/172259 - 3FMASZQ
Дата/Час: 11.01.2019 17:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №470090 / 2018-12-27 / 200 / г1
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 201616805012
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207, МОЛ: Мая Христова Димова, Телефон: 0899344355
Пътува до:
Получател: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207, МОЛ: Мая Христова Димова, Телефон: 0899344355
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1706КВ
Номер на ремарке: ВТ8110ЕВ
Километри: 95808
Превозва се от: Георги Трифонов
Спедитор: Дончо Пенчев
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 24 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 24 м³
Всичко: 1 бр. / 40 пр.м³ / 24 м³