Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4480/00001/11012019/173226 - X0SU9D7
Дата/Час: 11.01.2019 16:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №470245 / 2018-12-28 / 154 / н
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 201616805012
Купувач: ЕНЖЕЛ И КО ООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №8, ЕИК: 201553301, МОЛ: Ангел Георгиев Асенов, Телефон: 0879433309
Пътува до:
Получател: Енжел КО. ООД. Ангел. Асенов, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул Гладстон 34
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0254ВН
Номер на ремарке: ВТ8786ЕВ
Километри: 919723
Превозва се от: Димитър. Райков
Спедитор: Йордан Савов
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 52 пр.м³
Куб.м³ 33.8 м³
Общо: 1 бр. / 52 пр.м³ / 33.8 м³
Всичко: 1 бр. / 52 пр.м³ / 33.8 м³