Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4493/00034/11012019/170300 - W8VUX4F
Дата/Час: 11.01.2019 17:04
По превозни билети:
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 201616805011
Купувач: ДАРИ-ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Магистрална" № 10, ет.2, ап.11, ЕИК: 200761274, МОЛ: Валентин Николов, Телефон: 0888535882
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: КВ. ЧОЛАКОВЦИ, ЕИК: 102063228, МОЛ: НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ БАНКОВ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1742ВС
Номер на ремарке: ВТ9255ЕВ
Километри: 184275
Превозва се от: Добрин Мерсинков
Спедитор: Даниел Анчев
Дървесина: Липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 14.4 м³
Общо: 3 бр. / 24 пр.м³ / 14.4 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 4 бр. / 34 пр.м³ / 20.4 м³