Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4511/00008/11012019/170538 - STD4946
Дата/Час: 11.01.2019 17:06
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 201616805010
Купувач: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780, МОЛ: Красимир Б.Кръстев
Пътува до:
Получател: Селмат ООД, обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски, адрес: ул. Търговска 2, ЕИК: 201336568
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ3838МН
Номер на ремарке: РВ1981ЕН
Километри: 685149
Превозва се от: Манол Калиев
Спедитор: Йордан Ножаров
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 7
Куб.м³ 6.44 м³
Общо: 7 бр. / 6.44 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 14
Куб.м³ 15.03 м³
Общо: 14 бр. / 15.03 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 0.27 м³
Общо: 1 бр. / 0.27 м³
Всичко: 22 бр. / 21.74 м³