Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7808/00007/11012019/171159 - D3FICKP
Дата/Час: 11.01.2019 17:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №471052 / 2019-01-02 / 45 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210, МОЛ: Богдан Иванов Александров
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210, МОЛ: Богдан Иванов Александров
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6301РХ
Километри: 681943
Превозва се от: Георги Стефанов
Спедитор: Георги Кръстев
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 12.5 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 12.5 м³
Всичко: 1 бр. / 25 пр.м³ / 12.5 м³