Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7997/00009/11012019/172144 - W5EULUK
Дата/Час: 11.01.2019 17:21
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 201616805015
Купувач: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158, МОЛ: Ренета Блажева, Телефон: 0896755038
Пътува до:
Получател: Мебел Стил OOД, обл. Търговище, общ. Търговище, с. Макариополско, адрес: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ГР.ТЪРГОВИЩЕ, БЪЛГАРИЯ 7700, ЕИК: 125021188, МОЛ: ., Телефон: 0887 580 722
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9236КК
Номер на ремарке: ВТ8035ЕВ
Километри: 512144
Превозва се от: Иванчо Иванов
Спедитор: Ангел Ангелов
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 133
Куб.м³ 25.41 м³
Общо: 133 бр. / 25.41 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 23
Куб.м³ 6.59 м³
Общо: 23 бр. / 6.59 м³
Всичко: 156 бр. / 32 м³