Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4547/00006/11012019/174723 - XGJZY5G
Дата/Час: 11.01.2019 17:47
По превозни билети:
Собственик: ДГС Севлиево, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050140
Купувач: "АГРОЛЕС 2004" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Хубан Кънев" 36, ЕИК: 201519427, МОЛ: Салим Османов
Пътува до:
Получател: Плам Транс, обл. Ловеч, общ. Луковит, с. Дерманци, адрес: Св Кирил и Методий14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7879ВВ
Номер на ремарке: ОВ5049ЕА
Километри: 925416
Превозва се от: Красимир Кръстев
Спедитор: Красимир Колев
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 24.75 м³
Общо: 5 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³
Всичко: 5 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³