Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4488/00108/16052019/121845 - OB72WTL
Дата/Час: 16.05.2019 11:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №475764 / 2019-01-08 / 207 / б1
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Железарци - Център
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5918ВА
Километри: 182332
Превозва се от: Веселин Борисов
Спедитор: Дончо Пенчев (1805)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³