Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4513/00095/16052019/114045 - EYRBLB2
Дата/Час: 16.05.2019 11:41
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Джуркови" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "Чумерна" № 13, ЕИК: 104616371
Пътува до:
Получател: "Джуркови" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "Чумерна" № 13, ЕИК: 104616371
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Илаков рът - ТИР Станция Ил. Рът
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9138ВТ
Километри: 27796
Превозва се от: Йордан Иванов
Спедитор: Стоян Тончев (А 5927)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³