Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4472/00231/16052019/114110 - 99G98A5
Дата/Час: 16.05.2019 11:42
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово, ЕИК: 2016168050189
Купувач: ТРОЯ СТИЛ ПЛАСТ ООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: ул. Христо Смирненски № 66, ЕИК: 202742187
Пътува до:
Получател: ТРОЯ СТИЛ ПЛАСТ ООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: ул. Христо Смирненски № 66, ЕИК: 202742187
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - ул. Христо Смирненски № 66
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7141АТ
Номер на ремарке: ОВ0620АТ
Километри: 668860
Превозва се от: Минко Славков
Спедитор: Мирослав Радионов (A 3861)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 3
Куб.м³ 1.36 м³
Общо: 3 бр. / 1.36 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 20
Куб.м³ 17.42 м³
Общо: 20 бр. / 17.42 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 0.28 м³
Общо: 1 бр. / 0.28 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 2
Куб.м³ 2.05 м³
Общо: 2 бр. / 2.05 м³
Всичко: 26 бр. / 21.11 м³