Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4486/00084/16052019/114358 - FXFPLEG
Дата/Час: 16.05.2019 11:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №472172 / 2019-01-03 / 64 / а
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Транс лес ЕООД, адрес: Юрий Гагарин №41 вх.Г ет.4 ап.12, ЕИК: 104634138
Пътува до:
Получател: Лестурист ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул.Св. Княз Борис1 51, ЕИК: BG200200914
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул.Св. Княз Борис1 51
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5838ВС
Километри: 306680
Превозва се от: Иван Костадинов
Спедитор: Юлиян Йорданов (1589)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.66 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.66 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.56 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.56 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6.22 м³