Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4488/00109/16052019/124150 - VH833J9
Дата/Час: 16.05.2019 12:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №470092 / 2018-12-27 / 200 / б1
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул. Антон Страшимиров 73
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8443КВ
Километри: 400367
Превозва се от: Росен Златанов
Спедитор: Дончо Пенчев (1805)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.88 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.88 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.88 м³