Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8100/00061/16052019/121054 - EKCP856
Дата/Час: 16.05.2019 12:11
Собственик: , адрес:
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Ал. Стамболийски 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, ЕИК: 201000708, МОЛ: Димитрина Христова, гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Орловска 164
Данни за ПС:
Номер на ПС: А2494КR
Километри: 393163
Превозва се от: Владимир Стоянов
Спедитор: Румен Тотев (А3626)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.32 м³
Общо: 1 бр. / 0.32 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.3 м³
Общо: 1 бр. / 0.3 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 5
Куб.м³ 0.84 м³
Общо: 5 бр. / 0.84 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 16
Куб.м³ 2.55 м³
Общо: 16 бр. / 2.55 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 8
Куб.м³ 0.82 м³
Общо: 8 бр. / 0.82 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 15
Куб.м³ 1.44 м³
Общо: 15 бр. / 1.44 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 9
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 9 бр. / 0.62 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 16
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 16 бр. / 1.1 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 1.84 пр.м³
Куб.м³ 1.84 м³
Общо: 2 бр. / 1.84 пр.м³ / 1.84 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 5
Куб.м³ 0.67 м³
Общо: 5 бр. / 0.67 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 0.58 м³
Общо: 4 бр. / 0.58 м³
Всичко: 82 бр. / 1.84 пр.м³ / 11.08 м³