Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4595/00030/16052019/130915 - RY0YOHM
Дата/Час: 16.05.2019 12:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №482491 / 2019-01-28 / 1002 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Гораинвест АД-гр.Русе, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул.Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: Гораинвест АД-гр.Русе, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул.Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 68
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 511348
Превозва се от: атанас пенчев
Спедитор: Мехмед Голеш (А2856)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 144
Куб.м³ 30.24 м³
Общо: 144 бр. / 30.24 м³
Всичко: 144 бр. / 30.24 м³