Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00081/16052019/123841 - I3YFJE4
Дата/Час: 16.05.2019 12:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №493578 / 2019-04-05 / 36 / т
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв. Боевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3122АХ
Номер на ремарке: ЕВ0123ЕВ
Километри: 406401
Превозва се от: Добромир Денев
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 1.38 м³
Общо: 4 бр. / 1.38 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 93
Куб.м³ 17.46 м³
Общо: 93 бр. / 17.46 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 22
Куб.м³ 2.24 м³
Общо: 22 бр. / 2.24 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 44
Куб.м³ 2.87 м³
Общо: 44 бр. / 2.87 м³
Всичко: 163 бр. / 23.95 м³