Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4486/00085/16052019/130650 - QN9HD32
Дата/Час: 16.05.2019 13:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №472172 / 2019-01-03 / 64 / а
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Транс лес ЕООД, адрес: Юрий Гагарин №41 вх.Г ет.4 ап.12, ЕИК: 104634138
Пътува до:
Получател: Лестурист ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул.Св. Княз Борис1 51, ЕИК: BG200200914
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул.Св. Княз Борис1 51
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2812КА
Километри: 186377
Превозва се от: Петър Стоянов
Спедитор: Юлиян Йорданов (1589)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.05 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.05 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.05 м³