Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4595/00031/16052019/133023 - WGPNHO9
Дата/Час: 16.05.2019 13:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №482491 / 2019-01-28 / 1002 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Гораинвест АД-гр.Русе, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул.Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: Гораинвест АД-гр.Русе, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул.Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул.Тутракан 49А
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2124ВТ
Номер на ремарке: Р7828ЕХ
Километри: 972024
Превозва се от: румен великов
Спедитор: Мехмед Голеш (А2856)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 234
Куб.м³ 28.08 м³
Общо: 234 бр. / 28.08 м³
Всичко: 234 бр. / 28.08 м³