Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4513/00096/16052019/130749 - MDJ07DO
Дата/Час: 16.05.2019 13:11
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Джуркови" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "Чумерна" № 13, ЕИК: 104616371
Пътува до:
Получател: Йордан Маринов, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Масларево, адрес: с. Масларево ул. Тета18
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: с. Масларево - с. Масларево ул. Тета18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9044КК
Километри: 636029
Превозва се от: Иван Вачев
Спедитор: Стоян Тончев (А 5927)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³