Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10246/00251/16052019/131223 - VPVB2BH
Дата/Час: 16.05.2019 13:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №485907 / 2019-02-14 / 1 / п
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул.Ангел Кънчев 158
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7923ВС
Километри: 30427
Превозва се от: Пламен Георгиев
Спедитор: Венцислав Иванов (Б3797)
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.75 м³