Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10246/00252/16052019/132643 - GH77D13
Дата/Час: 16.05.2019 13:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №485907 / 2019-02-14 / 1 / п
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул. Ангел Кънчев 158
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6179АТ
Километри: 76100
Превозва се от: Стефан Цанев
Спедитор: Венцислав Иванов (Б3797)
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³