Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00622/12072019/170028 - V96K829
Дата/Час: 12.07.2019 16:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №477957 / 2019-01-14 / 1172 / б
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Стоил Иванов Димитров, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 66
Пътува до:
Получател: Стоил Иванов Димитров, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 66
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул. Лудогорие 66
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР1495АХ
Километри: 0
Превозва се от: Гюрджан Рамис
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³