Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10525/00263/12072019/164311 - 81XM93S
Дата/Час: 12.07.2019 16:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №499206 / 2019-05-15 / 354 / у
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЧОЧО-ЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 201839368
Пътува до:
Получател: Чочо Лес ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул Славиянска 1
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул Славиянска 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1623АН
Километри: 91929
Превозва се от: Георги Пасев
Спедитор: Николай Гичев (Б5101)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 19
Куб.м³ 3.08 м³
Общо: 19 бр. / 3.08 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 13
Куб.м³ 1.33 м³
Общо: 13 бр. / 1.33 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 9
Куб.м³ 0.56 м³
Общо: 9 бр. / 0.56 м³
Всичко: 41 бр. / 4.97 м³