Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9709/00071/12072019/164033 - EI6ZYB0
Дата/Час: 12.07.2019 16:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №497416 / 2019-05-03 / 104 / щ
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: Бони лес 2013 еоод, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул васил априлов5, ЕИК: 202668514
Пътува до:
Получател: Виличко Таков, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. П. Р. Славейков - 63
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул. П. Р. Славейков - 63
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2117АК
Километри: 34158
Превозва се от: Ивелин Иванов
Спедитор: Красимир Михайлов (1724)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³