Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00521/12072019/163019 - PDHZJ0K
Дата/Час: 12.07.2019 16:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №486038 / 2019-02-15 / 30 / е
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул.Гео Милев-21
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4494ВС
Километри: 196823
Превозва се от: Мирослав Иванов
Спедитор: Трайчо Кулев (НУГ-0062)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³