Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4488/00167/12072019/171434 - VUQVBDC
Дата/Час: 12.07.2019 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №487636 / 2019-02-25 / 204 / б1
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул. Антон Страшимиров 73
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8443КВ
Километри: 402105
Превозва се от: Росен Златанов
Спедитор: Дончо Пенчев (1805)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 23
Куб.м³ 1.16 м³
Общо: 23 бр. / 1.16 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 8.19 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 8.19 м³
Всичко: 24 бр. / 13 пр.м³ / 9.35 м³