Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4452/00114/12072019/163758 - IAXKA8M
Дата/Час: 12.07.2019 16:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №482637 / 2019-01-28 / 65 / з
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: АЙРУМ ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Плачковци, адрес: ул. Белият камък № 6а, ЕИК: 201115598
Пътува до:
Получател: АЙРУМ ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Плачковци, адрес: ул. Белият камък № 6а, ЕИК: 201115598
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - ул. Бузлуджа 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: СТ4941КВ
Километри: 32145
Превозва се от: Георги Рачев
Спедитор: Младен Николов (А2790)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³