Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4437/00225/12072019/165419 - TP14NE3
Дата/Час: 12.07.2019 16:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №499192 / 2019-05-15 / 15 / р
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: СИСИ-ХРИС 66 ЕООД, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, с. Овощник, адрес: с. Овощник, ЕИК: 201989455
Пътува до:
Получател: Сюлейдин Бошнак, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Крън, адрес: ул Цвятко Радойнов 92
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък
Адрес: гр. Крън - ул Цвятко Радойнов 92
Данни за ПС:
Номер на ПС: СТ1978РВ
Километри: 870156
Превозва се от: Мирослав Димитров
Спедитор: Красимир Колев (Б0718)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³