Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00252/12072019/165634 - TJYY0E3
Дата/Час: 12.07.2019 16:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №504537 / 2019-06-18 / 34 / н
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. Петелци 22, ЕИК: 200800161
Пътува до:
Получател: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. Петелци 22, ЕИК: 200800161
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв.боевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: РА6876КМ
Километри: 76585
Превозва се от: Тодор Ангелов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 10
Куб.м³ 3.7 м³
Общо: 10 бр. / 3.7 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 28
Куб.м³ 4.33 м³
Общо: 28 бр. / 4.33 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 20
Куб.м³ 1.55 м³
Общо: 20 бр. / 1.55 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 25
Куб.м³ 1.36 м³
Общо: 25 бр. / 1.36 м³
Всичко: 83 бр. / 10.94 м³