Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8176/00110/12072019/171816 - QPWL1XM
Дата/Час: 12.07.2019 17:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №496197 / 2019-04-22 / 34 / з
Собственик: ДЛС Росица, адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово, ЕИК: 2016168050189
Купувач: „ДЕЛТА” ЕООД, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, с. Дунавци, адрес: ул.” Изгрев” № 25, ЕИК: 833008208
Пътува до:
Получател: „ДЕЛТА” ЕООД, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, с. Дунавци, адрес: ул.” Изгрев” № 25, ЕИК: 833008208
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък
Адрес: с. Дунавци - ул.” Изгрев” № 25
Данни за ПС:
Номер на ПС: СТ7701ВХ
Километри: 830056
Превозва се от: Росен Карадалиев
Спедитор: Боян Топузов (Б 3433)
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 11
Куб.м³ 4.26 м³
Общо: 11 бр. / 4.26 м³
Дървесина: Дугласка ела
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.3 м³
Общо: 1 бр. / 0.3 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 39
Куб.м³ 7.55 м³
Общо: 39 бр. / 7.55 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 9
Куб.м³ 0.93 м³
Общо: 9 бр. / 0.93 м³
Дървесина: Дугласка ела
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 1
Куб.м³ 0.11 м³
Общо: 1 бр. / 0.11 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 4
Куб.м³ 0.29 м³
Общо: 4 бр. / 0.29 м³
Дървесина: Дугласка ела
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 1
Куб.м³ 0.08 м³
Общо: 1 бр. / 0.08 м³
Всичко: 66 бр. / 13.52 м³