Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4590/00078/12072019/173942 - G1XPKJX
Дата/Час: 12.07.2019 17:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №488543 / 2019-03-05 / 1158 / в
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Пътува до:
Получател: Таръма ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул. Силистренско шосе 18, ЕИК: BG 203589812
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: гр. Алфатар - УЛ Йордан Йовков 47
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5943АК
Километри: 513254
Превозва се от: Митко Димитров
Спедитор: Живко Иванов (А6378)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 4 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³