Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00253/12072019/170602 - 8O0T2M3
Дата/Час: 12.07.2019 17:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №504537 / 2019-06-18 / 34 / н
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. Петелци 22, ЕИК: 200800161
Пътува до:
Получател: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. Петелци 22, ЕИК: 200800161
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - йв.боевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: РА0323АТ
Километри: 646399
Превозва се от: Светлин Иванов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.36 м³
Общо: 1 бр. / 0.36 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 3
Куб.м³ 0.66 м³
Общо: 3 бр. / 0.66 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 36
Куб.м³ 5.98 м³
Общо: 36 бр. / 5.98 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 20
Куб.м³ 1.83 м³
Общо: 20 бр. / 1.83 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 26
Куб.м³ 1.53 м³
Общо: 26 бр. / 1.53 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 2
Куб.м³ 0.34 м³
Общо: 2 бр. / 0.34 м³
Всичко: 88 бр. / 10.7 м³