Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00623/12072019/173854 - HPF4ZQ3
Дата/Час: 12.07.2019 17:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №470180 / 2018-12-28 / 1082 / з
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - хан Кубрат 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2699АТ
Номер на ремарке: РР0282ЕА
Километри: 291455
Превозва се от: Шермин Мусов
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8.48 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8.48 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 11.66 м³
Общо: 1 бр. / 22 пр.м³ / 11.66 м³
Всичко: 2 бр. / 38 пр.м³ / 20.14 м³